Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Hedeflerimiz

  • Kimlik, modernleşme, laiklik, demokratikleşme, yurttaşlık, yoksulluk, ayrımcılık gibi konuların eğitimde nasıl ele alınabileceğine dair materyaller geliştirmek ve bu konularda eğitim seminerleri düzenlemek,

  • Öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri düzenlemek ve bu yolla birer “kanaat önderi” olan öğretmenleri evrensel değerler temelinde daha donanımlı hale getirmek,

  • Akademinin ürettiği çalışmaların eğitimciler ile eğitimcilerin ürettiği materyallerin akademisyenler ile paylaşılması için zemin hazırlamak,

  • Sosyoloji Bölümünün kentleşme, gençlik ve ayrımcılık konularında lise öğretmenleri ve öğrencileriyle yürüttüğü çalışmaları yaygınlaştırmak,

  • Özelde Sosyoloji dersi kitapları genelde tüm ders kitapları ile ilgili çalışmalar yapmak,

  • Resmi kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına özellikle çiftdilli eğitim, eğitimde ayrımcılık, vatandaşlık, demokrasi ve insan hakları eğitimi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek.

Comments are closed.

Ulaşım

Ulaşım için haritaya bakabilir veya Kabataş Vapur İskelesi önünden düzenli olarak kalkan ücretsiz shuttle servislerimizden yararlanabilirsiniz.

Shuttle Servis Bilgileri