Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Hedefler

Projenin gerekçesi

Gruplar arası toplumsal hiyerarşisi değişen ve farklı kimliklerin kamusal alanda görünür olmaya başladığı Türkiye’de ayrımcılık en başat konulardan biridir. Buna karşın ayrımcılık konusundaki Türkçe sosyal bilim ve eğitimbilim literatürü oldukça yetersizdir. Öğretmenleri ve öğrencileri ayrımcılıkla ilgili konularda donanımlı kılacak eğitimsel materyal de yok denecek kadar azdır.

Devamı için tıklayın.

Projenin hedefleri

  • Proje, ilköğretim ve lise öğretmenleriyle üniversite çatısı altında bir yıl boyunca çalışarak ayrımcılık konusunda uzmanlaşmış bir eğitici grup yetiştirmeyi,
  • bu öğretmen grubunun yönlendirmesiyle akademisyenlere ayrımcılığın farklı boyutları konusunda metinler yazdırmayı,
  • öğretmen grubu tarafından ayrımcılık konusunda örnek dersler üretilmesini hedeflemektedir.

Proje sonucunda bu uzman grup aracılığıyla orta vadede ayrımcılık konusunda eğitimler/sertifika programları düzenlenmesi ve çok daha geniş bir öğretmen kitlesine ulaşılması planlanmaktadır. Ayrıca bu proje çerçevesinde kurulacak Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin farklı konularda düzenleyeceği geniş katılıma açık seminerlerle öğretmenlerin kendilerini geliştirecekleri bir zemin yaratılması da amaçlanmaktadır.

Comments are closed.

Ulaşım

Ulaşım için haritaya bakabilir veya Kabataş Vapur İskelesi önünden düzenli olarak kalkan ücretsiz shuttle servislerimizden yararlanabilirsiniz.

Shuttle Servis Bilgileri