Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Hedefler

  • Öğretmenlerle farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir yıl boyunca belli aralıklarla düzenlenecek seminerler yoluyla bir araya gelmesi ve toplumsal sorunları tartışması
  • Öğretmenlerin bu toplumsal sorun alanlarına ilişkin konularda etkileşimsel eğitim yöntemlerini içeren ders modülleri üretmesi
  • Bu modüllerin sınıf ortamında uygulanması, gözlemlenmesi ve güncellenmesi sonucunda son haline getirilmesi ve bu modülleri içeren bir kitapçık hazırlanması
  • Bu modüllerin farklı platformlarda Türkiye’deki diğer eğitimcilerle paylaşılması
  • Proje sürecinin niteliksel araştırma yöntemleri yoluyla izlenmesi, değerlendirilmesi ve araştırma verilerine dayanarak bilimsel değerlendirme raporu yazılması

Comments are closed.

Ulaşım

Ulaşım için haritaya bakabilir veya Kabataş Vapur İskelesi önünden düzenli olarak kalkan ücretsiz shuttle servislerimizden yararlanabilirsiniz.

Shuttle Servis Bilgileri