Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Hedefler

Projenin Gerekçesi

Türkiye’de son yıllarda ayrımcılık konusunu eğitim müfredatına dahil etmeye dair bir takım çabalar söz konusudur. Ancak öğretmenlerin bu konuda teorik bilgi edinebilecekleri Türkçe kaynaklar yok denecek kadar azdır. Mevcut kaynaklar ayrımcılık konusunu disiplinlerarası bir yaklaşımla ve farklı boyutlarıyla ele almaktan uzaktır. Öğretmenlerin hem ayrımcılık konusunda teorik bilgi edinebileceği hem de sınıflarına taşıyabileceği metinlere ihtiyaç vardır. Akademisyenler ile öğretmenler arasında köprü görevi gören Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin deneyimleri göstermiştir ki, akademik dünya ile öğretmenlerin çeşitli yollarla paylaşımda bulunmaları bu teorik alt yapı oluşumuna önemli katkılarda bulunabilmektedir.

Ayrımcılık konusu sadece belli derslerin müfredatına hapsedilmemelidir. Bu tür bir anlayış öğrencilerin konuyu bütüncül bir yaklaşımla kavramasına, aslında ayrımcılığın hayatın her alanına değdiğini fark etmesine engel teşkil edebilir. Yalnızca Vatandaşlık Bilgisi, Sosyoloji ve Psikoloji gibi ayrımcılığı doğrudan konu edinen derslerin öğretmenlerinin değil, örneğin bir edebiyat öğretmenin de bu konuda bilgilenmeye ve derslerinde kullanabileceği materyallere ihtiyacı vardır. Bu doğrultuda Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi tarafından 2011 Ocak ayından bu yana yürütülen ASEP(Önyargılar, Kalıpyargılar ve Ayrımcılık: Sosyolojik ve Eğitimsel Perspektifler) projesinde aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanan metinler ve örnek ders modülleri üretilmiştir.

  • Metinler: Öğretmenlerden oluşan proje ekibi ayrımcılık konusunda mevcut kaynakları ayrıntılı bir şekilde inceleyerek eksiklik ve ihtiyaçları belirlemiştir. Bizzat ekibin katkı ve yönlendirmeleri doğrultusunda öğretmenlerin bu konudaki gereksinimlerini karşılayacak metin üretme çalışmaları devam etmektedir. Belirlenen alt başlıklar doğrultusunda uzman seminerleri yapılmış, bu seminerlerde öğretmenler soru ve görüşlerini paylaşma imkânı bulmuş, ayrıca yazdırılacak metinle ilgili eğitimci ihtiyaçlarını paylaşmıştır. Metinler yazdırıldıktan sonra proje ekibi içinde izleme grupları oluşturularak metinler gözden geçirilmiş, gerekli geri dönütler verilmiş, bu doğrultuda metinler tekrar üretilmiştir.
  • Örnek Ders Modülleri: Ayrımcılık konusunda ülkemizdeki öğretmenlere yönelik örnek ders ve materyal eksikliğinden hareketle, ASEP proje ekibi içinde küçük çalışma grupları oluşturulmuş ve örnek ders modülleri hazırlanmıştır. Yapılan atölye çalışmalarında dersler denenmiş, eleştiriler doğrultusunda tekrar yapılandırılarak son şekilleri verilmiştir. Bunun yanı sıra derslerin yazılma aşamasında bir izleme grubu oluşturulmuştur. İzleme grubunun, derslerin yazılı metinlerine verdiği ayrıntılı geri dönütler, dersin son halini almasına önemli katkılar sunmuştur.

ASEP Projesi’nde öğretmenler için üretilen derslerin ve metinlerin sınıf ortamına taşınması ve çok daha geniş bir eğitimci kitlesiyle paylaşılmasına karar verilmiştir. Bu paylaşım hem eğitimcilere ayrımcılık konusunda önemli bir başvuru kaynağı sağlayacak, hem de örnek ders videolarıyla öğretmenlere derslerin uygulanış yöntemini gösterecektir.

Projenin Hedefleri

  • Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin düzenlediği ve eğitimciler ile akademisyenleri bir araya getiren SEÇBİR konuşmalarının video kayıtlarını birim sayfasına ekleyerek, daha geniş bir kitleyle paylaşılmasını sağlamak,
  • ASEP Projesi kapsamında üretilen dersleri sınıf içi uygulamalara ve farklı seviyelere yönelik uyarlamak
  • 90 dakikalık dört dersin, öğretmen ve öğrencilerle mülakatları da kapsayan video kaydını yapmak
  • ASEP Projesi’nde üretilen metinler ve uyarlanan ders modüllerinden oluşan bir kaynak kitap hazırlamak
  • Metinleri, modülleri, bu modüllerin derslerde uygulanabilmesi için gerekli olan tüm ekstra eğitim materyallerini, 4 örnek dersin video kaydını içeren bir interaktif DVD hazırlamak
  • Kaynak kitabı ve interaktif DVD’yi ülke çapındaki okullara ve STK’lara dağıtmak

Comments are closed.

Ulaşım

Ulaşım için haritaya bakabilir veya Kabataş Vapur İskelesi önünden düzenli olarak kalkan ücretsiz shuttle servislerimizden yararlanabilirsiniz.

Shuttle Servis Bilgileri