Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


SEMPOZYUM: Çokdillilik Bağlamında Eğitim ve Toplumsal Adalet (Education and Social Justice in the Context of Multilingualism)

SEMPOZYUM / SYMPOSIUM

ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET

EDUCATION AND SOCIAL JUSTICE IN THE CONTEXT OF MULTILINGUALISM

24 Haziran 2014 Salı / 24 June 2014

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Istanbul Bilgi University Santral Campus E3-101

09:30 – 10:00 Kayıt / Registration

10:00 – 10:15 Açılış konuşması / Welcoming Speech

Silva Kuyumcuyan, Özel Getronagan Ermeni Lisesi / Getronagan Armenian High School

Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Istanbul Bilgi University

 

10:15 – 12:15 I. blade and soul gold Oturum / 1st Session

ÇOKDİLLİLİK VE EĞİTİM: TÜRKİYE’DEKİ DENEYİMLER

MULTILINGUALISM AND EDUCATION: EXPERIENCE IN TURKEY

Moderatör / Moderator: Melisa Soran, SEÇBİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi / Center for Sociology and Education Studies)

Dil öğretiminde materyal geliştirme / Material development in language education

Şerif Derince, Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü / Zan Institute for Social, Political and Economic Studies

Seçmeli dil derslerinin imkan ve sınırlılıkları çerçevesinde Kürtçe dersleri / Kurdish courses in the context of restrictions and possibilities of elective language courses

Tahir Baykuşak, Katip Çelebi İlköğretim Okulu / Katip Çelebi Primary School

Lazca eğitime küçük bir adım / Small step towards Laz education

İsmail Bucaklişi, Laz Enstitüsü / Laz Institute

Ermenice: Anadili ve eğitim dili / Armenian: Mother tongue and language of instruction

Ararat Şekeryan, Özel Getronagan Ermeni Lisesi / Getronagan Armenian High School

13:30 – 15:30 II. Fjällräven Rucksäcke Oturum / 2nd Session

ÇOKDİLLİLİK VE EĞİTİM: ULUSLARARASI DENEYİMLER VE YAKLAŞIMLAR

MULTILINGUALISM AND EDUCATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PERSPECTIVES

Moderatör / Moderator: Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Istanbul Bilgi University

Çokdillilik: İnsanlar, toplumlar ve medeniyetler perspektifinden bir analiz / What does multilingualism mean: For individuals? For societies? For the future of civilization?

Gilbert Dalgalian, dilbilimci / linguist

Çokdilli bir Almanca-Türkçe-İngilizce okul programının sosyo-kültürel etkisi: Almanya, Hanover’deki bir etnografik çalışmanın bulguları / Multilingualism from ground-up: The social-cultural impact of a multilingual German-Turkish-English school program – Findings from an ethnographic study in Hanover, Germany

Almut Küppers, İstanbul Politikalar Merkezi / Istanbul Policy Center

“Rojbaş”a karşı “Türk’üm, doğruyum”: Ayrımcılıkla mücadele ve eğitimde çokdillilik / “Rojbaş” vs. “I am a Turk, I am honest”: Multilingualism in education and struggle against discrimination

Müge Ayan Ceyhan, SEÇBİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi / Center for Sociology and Education Studies)

 

16:00 – 17:00 III. adidas chaussures pas cher Oturum / 3rd Session

Forum

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. asics pas cher Simultane tercüme yapılacaktır.

Language of the symposium is Turkish and English.

Comments are closed.

Ulaşım

Ulaşım için haritaya bakabilir veya Kabataş Vapur İskelesi önünden düzenli olarak kalkan ücretsiz shuttle servislerimizden yararlanabilirsiniz.

Shuttle Servis Bilgileri

Tüm Hakları Saklıdır - SEÇBİR ©2019